Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka…

02.09.2011

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy
w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Poradni Pulmonologicznej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej