Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla  świadczeniodawców  wykonujących  do  dnia  30 czerwca 2011r. Działalność  leczniczą  w  formie  NZOZ…

01.09.2011

Komunikat
dla  świadczeniodawców  wykonujących  do 
dnia  30 czerwca 2011r. Działalność  leczniczą  w
 formie  NZOZ  i  posiadający  umowy 
z  OOWNFZ  o udzielanie świadczeń  opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Organizacyjny