Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie SZPITANY ODDZIAŁ RATUNKOWY…

19.08.2011

Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju LECZENIE
SZPITALNE w zakresie SZPITANY ODDZIAŁ RATUNKOWY i IZBA PRZYJĘĆ

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej