Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie…

01.08.2011

Informacja
dotycząca stosownia zapisów § 2 ust. 5 i 5a umowy o
udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej