Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i…

11.07.2011

Komunikat
w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych
oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej