Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący uprawnień kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób…

12.04.2011

Komunikat
dla Świadczeniodawców dotyczący uprawnień kombatantów,
inwalidów wojennych i wojskowych oraz osób
represjonowanych.

Źródło: Wydział Spraw Mundurowych