Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja na temat rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu…

07.04.2011

Informacja na temat
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia –
www.mz.gov.pl

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej