Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY ZASAD ORDYNACJI LEKÓW PACJENTOM PRZEWLEKLE CHORYM…

07.04.2011

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZĄCY ZASAD ORDYNACJI LEKÓW PACJENTOM PRZEWLEKLE CHORYM