Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Do dnia 29.06.20011r….

21.06.2011

Uwaga Świadczeniodawcy realizujący świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Do dnia 29.06.20011r. wszyscy
Świadczeniodawcy  winni dokonać przeglądu potencjału w Portalu
Świadczeniodawcy tj. personel, sprzęt – pod kątem wprowadzonych
ograniczeń czasowych.

Instrukcja załączona do komunikatu wskazuje miejsca, w których
należy zmienić ograniczenia czasowe. Weryfikacja ograniczeń czasowych
umożliwi przygotowanie aneksów, z aktualnymi elementami
potencjału  na II okres rozliczeniowy w rodzaju AOS.

Instrukcja