Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga Świadczeniodawcy AOS Zarządzenie Nr 29/2011/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 czerwca 2011 r….

15.06.2011

Uwaga Świadczeniodawcy AOS

Zarządzenie
Nr 29/2011/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14
czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna