Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia zbiorcze zestawienie planu zakupu świadczeń w…

08.04.2011

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia przedstawia zbiorcze zestawienie planu zakupu
świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne na II półrocze 2011 r.

Do pobrania. Plan zakupu świadczeń- ratownictwo medyczne II półrocze 2011 r.

Źródło: Wydział Spraw Mundurowych