Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki…

31.03.2011

Informacja
dla osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia,
planujących podjęcie pracy na terytorium Republiki Federalnej
Niemiec w związku z otwarciem w dniu 1 maja 2011 r.
niemieckiego rynku pracy dla polskich obywateli.