Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia „Plan Działania Systemu…

22.03.2011

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia „Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Opolskiego”
obowiązujący od 1.07.2011r. jednocześnie przypominamy, iż w związku ze
zbliżającym się postępowaniem konkursowym Świadczeniodawca powinien
dokonać wszelkich aktualizacji dotyczących jednostek i komórek
organizacyjnych w dokumentacji rejestrowej Zakładu.