Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informujemy, że zgodnie z polityką bezpieczeństwa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzoną Zarządzeniem Prezesa NFZ nr…

09.03.2011

Informujemy, że zgodnie z polityką
bezpieczeństwa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzoną Zarządzeniem
Prezesa NFZ nr 12/2010/POIN z dnia 29 stycznia 2010, zamknięty został
bezpośredni dostęp na piętra IV, V i VI dla osób nie będących
pracownikami OOW NFZ.

Interesanci proszeni są o zgłaszanie się do biura podawczego OOW NFZ
znajdującego się na parterze budynku, celem uzyskania informacji
dotyczących sposobu i miejsca załatwiania poszczególnych spraw w
Oddziale.