Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 października 2010r….

11.01.2011

Opolski Oddział
Wojewódzki NFZ informuje, iż ukazało się nowe Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 21 października 2010r. (Dz.U. 2010 nr 252 poz. 1697)
w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania.