Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w…

02.09.2014

Zarządzenie Nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=6275