Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące…

07.12.2010

Opolski
Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ
realizujących w roku 2010 umowy wieloletnie obowiązujące do dnia
31.12.2011 roku w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:

lekarza POZ,

położnej POZ,

pielęgniarki szkolnej,

transportu sanitarnego w POZ

do składania wniosków aktualizacyjnych dot. w/w zakresów świadczeń