Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w…

07.12.2010

Opolski
Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Opolu zaprasza
świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju
POZ, których termin obowiązywania wygasa
    z dniem 31.12.2010 roku oraz nowych
wnioskodawców do składania wniosków o zawarcie
umów w rodzaju POZ obowiązujących w roku 2011