Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w części…

07.12.2010

Opolski
Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza świadczeniodawców POZ
realizujących w roku 2010 umowy w rodzaju POZ w części dot. świadczeń:

świadczeń  nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ,

świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej w POZ,

świadczeń  nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki pielęgniarskiej w POZ,

świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej w POZ,

świadczeń nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki pielęgniarskiej w POZ

do aneksowania umów dot. w/w zakresów świadczeń na okres dwóch miesięcy tj. do dnia 28.02.2011 roku.