Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dot. wprowadzenia zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia…

18.10.2010

Komunikat
dot. wprowadzenia zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2
września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Opolski
Oddział NFZ przedstawia poniżej  wyjaśnienia Centrali NFZ.

Opole,2010-10-14 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej