Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń, na których będą rozpatrywane oferty…

04.10.2010

Opolski
Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ustalił nowy harmonogram posiedzeń,
na których będą rozpatrywane oferty złożone na postępowania
poprzedzające zawieranie umów w 2011r w rodzaju: ambulatoryjna
opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna
i leczenie uzależnień

Opole,2010-10-04 Źródło: Wydział Organizacyjny