Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że w dniu 24.09.2010r. zostały udostępnione…

24.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że w dniu 24.09.2010r. zostały
udostępnione definicje i aplikacje ofertowe umożliwiające złożenie
wniosków o zawarcie umów w zakresie   
zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami
ortopedycznymi