Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.09.2010r. zostały opublikowane…

20.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.09.2010r. zostały
opublikowane postępowania w trybie Konkursu Ofert w rodzaju:- rehabilitacja lecznicza