Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17.09.2010r. zostały opublikowane…

17.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17.09.2010r. zostały
opublikowane postępowania w trybie Konkursu Ofert- Leczenie szpitalne

– Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (uprzednio odwołane)