Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.09.2010r. zostały opublikowane…

16.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 16.09.2010r. zostały
opublikowane postępowania w trybie Konkursu Ofert
– opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień                       

– leczenie stomatologiczne

– ambulatoryjna opieka specjalistyczna

– pomoc doraźna i transport sanitarny