Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.09.2010r. zostały opublikowane…

15.09.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 15.09.2010r. zostały
opublikowane postępowania w trybie Konkursu Ofert
– Profilaktyczne Programy
Zdrowotne                       

– Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

– Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

– Opieka Paliatywna i Hospicyjna