Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia harmonogram spotkań odbywających się w OOWNFZ z…

13.09.2010

Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia
harmonogram spotkań odbywających się w OOWNFZ z oferentami w sprawie
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011r.