Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla oferentów biorących udział w postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki…

01.09.2010

Komunikat
dla oferentów biorących udział w postępowaniach poprzedzających
zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2011r.