Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że został uruchomiony elektroniczny system…

21.06.2010

Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie
informuje, że został uruchomiony elektroniczny system przydziału
numerów recept dla lekarzy (lekarzy dentystów)
posiadających ważne umowy z OOW NFZ na wystawianie recept na leki refundowane.