Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że uruchomiony został elektroniczny system…

27.05.2010

Opolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że uruchomiony został
elektroniczny system przydziału numerów recept dla lekarzy
zatrudnionych w ramach kontraktów Świadczeniodawców z
tutejszym Oddziałem Wojewódzkim. Zatem każdy Świadczeniodawca
posiadający kontrakt z NFZ oraz  dostęp do Portalu
Świadczeniodawcy , ma  możliwość uzyskania przydziału
numerów recept dla zatrudnionych lekarzy poprzez
 indywidualny chroniony kodem portal, bez konieczności osobistego
odbioru w siedzibie Oddziału.

Dostęp jest możliwy poprzez Portal Świadczeniodawcy

Informacja merytoryczna – Wydział Gospodarki Lekiem tel 077 4020157Informacja techniczna – Wydział Informatyki /sekcja RUM tel 077 4020130