Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie walidacji zgodności numerów recept

20.05.2010

Pismo Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie walidacji zgodności numerów recept