Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że przygotowywany jest elektroniczny…

11.05.2010

Opolski Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że
przygotowywany jest elektroniczny system przydziału numerów
recept dla lekarzy posiadających umowy z tutejszym Oddziałem
Wojewódzkim na wystawianie recept dla świadczeniobiorców
na leki refundowane. Zatem każdy lekarz posiadający taką umowę, będzie
posiadał możliwość uzyskania przydziału numerów recept na
swój indywidualny chroniony kodem portal, bez konieczności
osobistego odbioru w siedzibie Oddziału.

Po sfinalizowaniu powyższego osobnym komunikatem lekarzy powiadomimy