Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

W związku z rozstrzygnięciem postepowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne oraz…

05.08.2014

W związku z rozstrzygnięciem postepowań konkursowych w rodzaju rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne oraz profilaktyczne programy zdrowotne Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o konieczności złożenia w Oddziale wniosku w sprawie rachunku bankowego do nowych umów obowiązujących od 1 lipca 2014r.
Wniosek w sprawie rachunku bankowego należy wygenerować w portalu świadczeniodawcy pobierając podmiot jako posiadacza rachunku (instrukcja).
Po wprowadzeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego, należy go zatwierdzić, wydrukować i przekazać do Oddziału w formie papierowej podpisanej przez upoważnioną osobę.
Żródło: Wydział Organizacyjny

Pliki do pobrania