Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie wykonywania w trybie ambulatoryjnym badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego…

03.02.2010

Komunikat
w sprawie wykonywania w trybie ambulatoryjnym badań
tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i innych 
ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK)
realizowanych na podstawie skierowań lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej wystawionych w roku 2009