Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie…

26.01.2010

Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju:
ambulatoryjna opieka specjalistyczna w sprawie weryfikacji świadczeń w
zakresie poradni ginekologiczno –położniczej w roku 2009