Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców wystawiających i świadczeniodawców realizujących zlecenia na…

21.12.2009

Komunikat
dla świadczeniobiorców oraz świadczeniodawców
wystawiających i świadczeniodawców realizujących zlecenia na
zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i
środkami pomocniczymi w sprawie zleceń