Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:…

18.07.2014

Opolski Odział Wojewódzki NFZ informuje, iż w dniu 18.07.2014r. zostały ogłoszone postępowania w rodzaju:
 Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki  na terenie województwa opolskiego.
 Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie: program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki na terenie województwa opolskiego.
Termin składania ofert do dnia 01.08.2014r. godz. 16.00.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych postępowań dostępne są na Publicznym Portalu o postępowaniach na 2014r.w zakładceKontraktowanie 2014
Żródło: Wydział Organizacyjny

https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Main.aspx