Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne

09.03.2015

Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w części dotyczącej rodzaju: leczenie szpitalne (hospitalizacja, hospitalizacja planowa).

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6540