Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla koderów zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i…

09.07.2014

Informacja dla koderów zajmujących się kodowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja neurologiczna i kardiologiczna, w szpitalach i zakładach rehabilitacji leczniczej
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6220