Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

INFORMACJA W SPRAWIE KOŃCOWEGO ROZLICZENIA UMÓW Z 2014 ROKU – Finansowy…

03.02.2015

 

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina Świadczeniodawcom, iż zgodnie z § 27.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej rozliczenie wykonania zawartych umów z 2014 roku następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. 14 lutego 2015 roku.

Po tym terminie wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie żadnych rozliczeń.

W związku z powyższym proszę o pilne składanie podpisanych aneksów rozliczających za 2014r., następnie naliczenie świadczeń , wygenerowanie dokumentów rozliczeniowych i przedłożenie ich w Opolskiem Oddziale Wojewódzkim NFZ w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2015r. Ponadto przypominany także o składaniu ewentualnych korekt za 2014r. wykazanych m.in. w komunikatach w Portalu Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Ekonomiczno – Finansowy
02.02.2015 r.