Kolejka Oczekujacych

Komunikat dotyczący zmian w sprawozdawczości list oczekujących od 1 stycznia 2024 roku

21.12.2023
Przypominamy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2023 r., od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie następujące zmiany: Dodano obowiązek oznaczenia przedziałów wiekowych, w których świadczeniodawca może przyjąć dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym. Obecnie, jeśli świadczeniodawca ma możliwość udzielania świadczeń dla dzieci w komórce dedykowanej osobom dorosłym, zaznacza […]

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu harmonogramów udzielania świadczeń/list oczekujących

13.12.2022
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że każdy świadczeniodawca zobowiązany do sprawozdawczości z zakresu harmonogramów udzielania świadczeń ma obowiązek przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia (PWT) w każdym dniu roboczym, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy. Świadczeniodawcy, którzy prowadzą listy oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu (AP-KOLCE) są zobowiązani do […]

Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

12.10.2020
Komunikat dotyczący sprawozdawczości z zakresu list oczekujących  

Wznowienie sprawozdawczości danych z zakresu list oczekujących od 5 września

02.09.2020
W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z  dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z dnia 31 sierpnia poz. 1493) informujemy, że z dniem 5 września 2020 r. wznowiona zostaje w pełnym zakresie sprawozdawczość danych […]

Zasady prowadzenia list oczekujących po przerwie w udzielaniu świadczeń z powodu COVID-19

27.05.2020
W związku z zapytaniami i wątpliwościami świadczeniodawców, pojawiającymi się wobec planowanego wznowienia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej po okresie ich zawieszenia w związku ze stanem epidemii, szczególnie w przypadku świadczeń zabiegowych w szpitalach, Opolski OW NFZ informuje, że w prowadzeniu list oczekujących na świadczenia należy stosować dotychczasowe przepisy, co oznacza grupowe przesunięcia w ramach wszystkich list […]

Komunikat dla świadczeniodawców dot. przekazywania informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia

28.02.2020
Opolski OW NFZ informuje świadczeniodawców, którzy zgodnie z art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) zwrócili się do Dyrektora tut. Oddziału z wnioskiem o zgodę o przekazywanie danych o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia […]

Komunikat dla świadczeniodawców dot. zmiany w prowadzeniu niektórych list oczekujących

20.08.2019
Opolski OW NFZ informuje, że opublikowana została nowa wersja (2.10) słownika świadczeń w aplikacji AP-KOLCE. Uwzględniono w niej nowe świadczenia, dla których będą prowadzone listy oczekujących od 1 września br., w tym część świadczeń, które były dotychczas sprawozdawane komunikatem LIOCZ, w tym w szczególności badania rezonansu magnetycznego, badania tomografii komputerowej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji […]

Zdrowe Dane

02.07.2019
28 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia uruchamia portal zdrowedane.nfz.gov.pl, na którym można znaleźć wiele cennych informacji.

Komunikat dla świadczeniodawców dot. prowadzenia harmonogramów przyjęć

02.07.2019
Komunikat dla świadczeniodawców dot. prowadzenia harmonogramów przyjęć

Zaproszenie na spotkanie szkoleniowe dla świadczeniodawców z zakresu list oczekujących

21.05.2019
Opolski OW NFZ zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowym organizowanym przez tut. Oddział, przeznaczonym dla pracowników świadczeniodawców, w szczególności dla pracowników rejestracji oraz osób prowadzących listy oczekujące.               Planowane spotkanie zostanie poprowadzone przez pracowników Sekcji Skarg i Wniosków oraz Monitorowania List Oczekujących i będzie obejmowało następujące tematy: •           prowadzenie list oczekujących na udzielenie […]