Kontraktowanie 2017

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego 08-17-000617/AOS/02/1/02.1270.001.02/01

09.11.2017
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc – diagnostyka onkologiczna.   Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w […]

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego 08-17-000614/PSY/04/1/04.1744.007.02/01

09.11.2017
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 9 listopada 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie: świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od […]

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000618/LSZ/03/1/03.4501.032.02/03

02.11.2017
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że w dniu 2 listopada 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie : chirurgia dziecięca –  zespół chirurgii jednego dnia.   08-17-000618/LSZ/03/1/03.4501.032.02/03 Przypominamy, że w Informatorze o postępowaniach konkursowych dostępnym na stronie internetowej w zakładce Kontraktowanie 2017 (https://swiadczeniodawcy.nfz-opole.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx) („publiczny portal o postępowaniach”) […]

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000596/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01

26.09.2017
w zakresie: chirurgia ogólna – zespół chirurgii jednego dnia.

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000595/LSZ/03/1/03.4610.032.02/01

26.09.2017
w zakresie: otorynolaryngologia- zespół chirurgii jednego dnia.

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000594/LSZ/03/1/01

22.09.2017
w zakresie: otorynolaryngologia – hospitalizacja planowa, otorynolaryngologia – hospitalizacja planowa – pakiet onkologiczny.

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000593/LSZ/03/1/01

22.09.2017
w zakresie: otorynolaryngologia – hospitalizacja planowa, otorynolaryngologia – hospitalizacja planowa – pakiet onkologiczny.

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne - 08-17-000592/LSZ/03/1/01

22.09.2017
w zakresie: chirurgia ogólna – hospitalizacja, chirurgia ogólna – hospitalizacja G30, L94, L97, chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny.