Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 03.09.2016r. w Nowej Trybunie Opolskiej

05.09.2016

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 03.09.2016r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Nyska klinika serca zasiała panikę u pacjentów” Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że:

Pacjenci leczeni w placówkach medycznych posiadających kontrakt z NFZ nie ponoszą z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Świadczenia udzielone przez oddział chirurgii naczyniowej Polsko – Amerykańskich Klinik Serca w Nysie pozostaną dla pacjentów bezpłatne.

Podstawą do finansowania przez NFZ wykonanych przez placówkę usług medycznych jest umowa zawarta między OW NFZ a szpitalem. Określa ona m.in. wartość kontraktu, zgodnie z którą NFZ jest zobowiązany zapłacić placówce za zrealizowane świadczenia zdrowotne. I z tego zobowiązania Oddział Wojewódzki Funduszu na bieżąco się wywiązuje.

Przypominamy, że zgodnie z warunkami wypowiedzenia ośrodek w Nysie będzie realizował świadczenia do dnia 31 października 2016 r. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111, a pacjenci mogą czuć się bezpieczni.

Barbara Pawlos

Rzecznik Prasowy