Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

Informacja w związku z artykułem, który ukazał się w dniu 09.09.2016r. w dzienniku Puls Biznesu

09.09.2016

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 09.09.2016r. w dzienniku Puls Biznesu pt. „Ciśnienie na linii: AHP – pacjenci – NFZ” Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że:

Pacjenci nie ponoszą żadnych opłat za świadczenia medyczne zrealizowane w placówkach, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opolski OW NFZ na bieżąco wywiązuje się z umów zawartych z placówkami medycznymi. Podstawą do finansowania przez NFZ wykonanych przez placówkę usług medycznych jest umowa zawarta między OW NFZ a szpitalem. Określa ona m.in. wartość kontraktu, zgodnie z którą NFZ jest zobowiązany zapłacić placówce za zrealizowane świadczenia zdrowotne. I z tego zobowiązania Opolski Oddział Wojewódzki Funduszu na bieżąco się wywiązuje.

W przypadku świadczeń wykonanych ponad wartość umowy, Funduszu dokonuje płatności za świadczenia ratujące życie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami umów.

Przypominamy, że nie ma zagrożenia dla zachowania dostępności do leczenia na terenie naszego województwa w zakresie chirurgii naczyniowej. Dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej zapewnia Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111.