Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 21.09.2016r. w Gazecie Wyborczej

22.09.2016

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 21.09.2016r. w Gazecie Wyborczej pt. „5 zł. na leczenia raka piersi” autorstwa Pani Redaktor Beaty Łabutin, Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że:

Nieprawdą jest, że świadczenia w zakresie chemioterapia i programy lekowe są niedoszacowane. W latach 2013-2015 zapłacono za wszystkie świadczenia, u wszystkich świadczeniodawców, w tym również Opolskiemu Centrum Onkologii, związane z realizacją programów lekowych/terapeutycznych/chemioterapii. Również w 2016 r. Opolskie Centrum Onkologii otrzymało dodatkowe środki w chemioterapii oraz w programach lekowych, w tym na program  leczenia raka piersi.

Należy zauważyć, że w latach 2013-2015  nakłady finansowe NFZ na świadczenia związane z onkologią były dostosowane do rzeczywistego wykonania i systematycznie korygowane. Dlatego cytowane w artykule nakłady na pacjenta wynikały z faktycznej ilości zrealizowanych świadczeń.

Obecnie, wyrazem reakcji OOW NFZ na wykonania w zakresie onkologii jest zwiększenie kontraktu na II półrocze 2016 w odniesieniu do I półrocza 2016 podczas procesu aneksowania, a  propozycje sporządzono  na podstawie rzeczywistego wykonania za okres I-III 2016. Również w trakcie trwania umowy OOW NFZ sporządzał stosowne aneksy zwiększające wartość umowy.

OOW NFZ poczynił starania o zwiększenie nakładów na budżet na refundację. W planie ujęto zwiększone wykonanie dotychczasowych programów, nakłady na nowe programy lekowe dotyczące onkologii w tym przypadku nowe leki w raku piersi i czerniaku złośliwym oraz zwiększenie refundacji aptecznej.

Podkreślamy, że OOW kontraktuje chemioterapię z 6 świadczeniodawcami w tym 1 o profilu hematologicznym , gdzie leki są bardzo kosztochłonne. Ponadto kontraktujemy 45 programów lekowych z 19 świadczeniodawcami. OOW NFZ jako dysponent środków publicznych jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności do wszystkich rodzajów świadczeń. Tut. Oddział dokonuje płatności za bezpośrednio wykonane usługi zwiększając kontrakty po wykonaniu świadczeń, dlatego nie ma zagrożenia dla zachowania dostępności do leczenia na terenie naszego województwa w zakresie świadczeń chemioterapii i programów lekowych.

 

 

Barbara Pawlos
Rzecznik Prasowy
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ