Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

Informacja dotycząca świadczeń w zakresie chirurgii naczyniowej

27.10.2016

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nie ma zagrożenia dla zachowania dostępności do leczenia na terenie naszego województwa w zakresie chirurgii naczyniowej. Pacjenci mogą czuć się bezpieczni.

Przypominamy, że zgodnie z warunkami wypowiedzenia umowy Polsko – Amerykańska Klinika Serca w Nysie będzie realizować świadczenia do dnia 31 października 2016 r. Niemniej jednak tut. Oddział jest otwarty na rozmowy z przedstawicielami PAKS.

Od listopada dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej zapewni Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne,  al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, tel. 77 45 20 111.

 

Rzecznik Prasowy

Źródło: Rzecznik Prasowy