Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w Nowej Trybunie Opolskie w dniu 29 października 2014 r.

20.04.2015

W związku z artykułem, który ukazał się w Nowej Trybunie Opolskie w dniu 29 października 2014 r. pt. „Chorzy czekali w kolejce rok i zostali na lodzie” – Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniższą informację.
Problem z dostępem do poradni endokrynologicznych został rozpoznany przez Oddział dużo wcześniej. Po przeprowadzonych w I półroczu kontrolach w celu zwiększenia dostępności do świadczeń w dziedzinie endokrynologii oraz skrócenia czasu oczekiwania dla pacjentów pierwszorazowych, Oddział sfinansował wszystkie nadwykonania powstałe w okresie od stycznia do czerwca 2014r. i dodatkowo zabezpieczył środki finansowe na prognozowane nadwykonania, jakie wystąpią do końca 2014 roku. W ten sposób zwiększono wartość kontraktów w tym zakresie o ponad 500 tys. złotych. Działania te spowodowały między innymi wydłużenie czasu pracy poradni endokrynologicznej w dwóch przypadkach, a także skrócenie kolejek  w niektórych jednostkach. Należy podkreślić, że Odział na bieżąco współpracuje w tym zakresie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Endokrynologii oraz dyrektorami placówek prowadzących poradnie endokrynologiczne, poprzez cykliczną organizację spotkań kwartalnych.
Na spotkaniu w dniu 24 października 2014 r. z ww. Oddział potwierdził, że w ramach zwiększenia dostępności do świadczeń zapłaci za wszystkie nadwykonania w tym zakresie, powstałe do końca roku. Zasada ta będzie kontynuowana również w 2015r.
Ponadto w dniu 28 października 2014 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju:

  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci na terenie województwa opolskiego,
  • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: świadczenia w zakresie endokrynologii na terenie województwa opolskiego.

W związku z powyższym Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje, że podjęte działania przyczynią się do poprawy dostępności do świadczeń w poradni endokrynologicznej. Niemniej jednak Oddział ma świadomość, że największym problemem w tej kwestii są braki kadrowe. Mamy przykłady, że pomimo zwiększenia nakładów na realizację świadczeń w poradni endokrynologicznej świadczeniodawcy wykazują niewykonania. Na dzień dzisiejszy świadczeń w poradniach endokrynologicznych udziela 14 specjalistów w dziedzinie endokrynologii, 4 lekarzy w trakcie specjalizacji  oraz 1 lekarz chorób wewnętrznych.
Odnosząc się do pytania postawionego w artykule, Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że środki z rozwiązanej umowy zostały rozdysponowane między innych realizatorów świadczeń endokrynologicznych.
W związku problemami, jakie spotkały pacjentów w poradni endokrynologicznej WCM w Opolu, przedstawiamy wykaz placówek realizujących ww. świadczenia.

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

         

Nazwa świadczeniodawcy

Miasto

Ulica

Telefon do rejestracji

Telefon do informacji

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle

24 Kwietnia 7

48 774 062 525

48 774 062 528

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

NYSA

Ogrodowa 1

+48 77 408 79 84

+48 77 408 79 84

Szpital Wojewódzki w Opolu – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opole

Katowicka 64

(077)443 32 38

(077)443 32 38

MEDICUS w Opolu

Opole

Mickiewicza  1

+48 77 442 70 10

+48 77 442 70 10

MEDICUS w Opolu

Opole

Pl.Piłsudskiego  5

+48 77 444 49 99

+48 77 444 49 99

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu

OPOLE

KRAKOWSKA 44

(077)401 11 72

(077)401 11 52

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Andrzej Proszewski Spółka Jawna

Olesno

Pieloka 14

+48 34 350 42 50

+48 34 350 42 50

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Opole

Wróblewskiego 46

+48 77 449 58 25

+48 77 449 58 25

Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Krapkowice

Szkolna 7

(077)446 70 01

(077)446 70 01

         

 

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI

Nazwa świadczeniodawcy

Miasto

Ulica

Telefon do rejestracji

Telefon do informacji

Ośrodek Medyczny ,,SAMARYTANIN 

Opole

Pużaka 11

+48 77 400 38 12

+48 77 400 38 12

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  SPECJALISTYKA  S.C.

Opole

Ozimska  20

(077)454 54 27

(077)454 54 27

           

 

Źródło: Wydział Organizacyjny