Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 09.11.2017 r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Wieczorem pozostaje szpital”…

09.11.2017

W związku z artykułem, który ukazał się w dniu 09.11.2017 r. w Nowej Trybunie Opolskiej pt. „Wieczorem pozostaje szpital”, Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że:

W związku z wejściem w życie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń czyli tzw. sieci szpitali od 1 października świadczenia udzielane w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostały zorganizowane przez szpitale zakwalifikowane do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń na I, II i III stopniu.

Celem wprowadzonych zmian jest odciążenie SOR-ów i Izb Przyjęć, na które dotychczas trafiało wielu chorych bez stanu zagrożenia życia i zdrowia. Z drugiej strony chodzi również o szybką i fachową pomoc dla tych chorych, którzy szybko powinni trafić na oddział szpitalny.

Na terenie Opolszczyzny zmianie uległo jedynie miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Opolu, której od 1 października udziela Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Katowicka 64.

Świadczenia udzielane są w kompleksie Szpitala, w pomieszczeniach poradni urazowo – ortopedycznej, nie są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala. Ze względu na usytuowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej niezrozumiałe są twierdzenia dotyczące możliwości „złapania” dodatkowych infekcji oraz długiego czasu oczekiwania na przyjęcie przez lekarza.

Nad zdrowiem mieszkańców Opola w nocy i święta czuwają trzy zespoły stacjonarne, każdy złożony z lekarza i pielęgniarki oraz jeden zespół wyjazdowy. Na dzieci oczekuje również lekarz pediatra.

Zabezpieczenie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Opolu zostało zorganizowane w jak najlepszym zakresie biorąc pod uwagę wygodne i nowoczesne warunki lokalowe, w których pacjenci oczekują na przyjęcie przez lekarza, a także liczbę zespołów medycznych udzielających świadczeń.