Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 21.12.2018 r. w Gazecie Wyborczej pt. „Pacjenci skazani na kolejki”

21.12.2018

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się w dniu 21.12.2018 r. w Gazecie Wyborczej pt. „Pacjenci skazani na kolejki”, Opolski Oddział Wojewódzki informuje, że dane w nim przedstawione są nieaktualne  i nierzetelne.

 

Migracja pacjentów z województwa opolskiego nie wynika z długich kolejek do lekarzy specjalistów ale przede wszystkim z faktu, że na terenie naszego województwa nie ma klinik wysokospecjalistycznych, realizujących świadczenia między innymi w zakresie :

  • transplantologii,
  • chirurgii klatki piersiowej
  • onkologii i hematologii dziecięcej,
  • kardiologii dziecięcej,
  • gastroenterologii dziecięcej,
  • nefrologii dziecięcej,
  • hematologii.

Należy pokreślić, że wszystkie te świadczenia są wysokokosztowe, stąd też nakłady na pokrycie kosztów migracji są wysokie.

Innym zjawiskiem mającym wpływ na migrację jest tzw. „migracja pacjenta za lekarzem”. Pacjent wybierając miejsce leczenia kieruje się przede wszystkim opinią na temat lekarza udzielającego świadczenie.

Od 2017 r. sukcesywnie Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zwiększa środki finansowe na sfinansowanie świadczeń w zakresie: operacji zaćmy, endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego oraz świadczeń  tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.  W roku 2018 poziom finansowania świadczenia w zakresie operacji endoprotezoplastyki  uległ zwiększeniu o kwotę  ok 3 mln zł. Skutkiem dofinansowania przedmiotowych świadczeń jest dodatni bilans migracji w zabiegach endoprotezoplastyki na korzyść województwa opolskiego. W roku 2018 saldo migracji wynosi na chwilę obecną na plus na ok
500 tys. zł.

W ostatnim okresie Opolski OW NFZ w celu poprawy dostępności do zabiegów, których pacjenci szukają krótszych kolejek poza Polską zwiększył poziom finansowania dla świadczeniodawców realizujących zabiegi zaćmy o około 500 tys zł Jednocześnie w celu zwiększenia dostępności do świadczeń operacji zaćmy Opolski OW NFZ w czerwcu 2018 roku zwiększył liczbę podmiotów realizujących przedmiotowe świadczenia o jednego świadczeniodawcę.

Poziom finansowania świadczeń  tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w roku 2017 zwiększono  o ok 2 900 tys. Zwiększenie poziomu finansowania przyczyniło się do likwidacji kolejek oczekujących dla pacjentów pilnych.

Ponadto w celu zmniejszenia liczby oczekujących i czasu oczekiwania podjęto decyzję
o finansowaniu świadczeń pierwszorazowych w poradniach specjalistycznych, które je realizują. W roku 2018 Opolski OW NFZ przeznaczył na świadczenia pierwszorazowe wykonane ponad limit kwotę ok 1 900 tys. zł oraz dodatkowo ok 860 tys zł za zrealizowane świadczenia pierwszorazowe.

 

Działania te przynoszą wymierny skutek w postaci lepszego dostępu do świadczeń.

Na przykład:

  • w przypadku zaćmy w Klinice NOVA w Kędzierzynie-Koźlu czas ten to obecnie wynosi zaledwie 15 dni,
  • w przypadku obu endoprotezoplastyk w ZOZ Olesno czas oczekiwania zarówno na endoprotezoplastykę stawu biodrowego  lub kolanowego wynosi ok. 4-5 miesięcy, w Brzeskim Centrum Medycznym ok. 1,5 roku,
  • w przypadku poradni reumatologicznych w Szpitalu Wojewódzkim czas oczekiwania wynosi 1 miesiąc, w Namysłowie 8 dni, w Oleśnie 48 dni.