Doniesienia Medialne

Doniesienia Medialne

Realizacja świadczeń dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

15.03.2019

Informacja na temat realizacji ustawy, która weszła w życie  z dniem 1 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności nastąpi zmiana w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy ustawy  z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności pozwalają osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności na korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Dzięki nowym przepisom pacjenci z niepełnosprawnością zyskali łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i nielimitowany dostęp do refundowanych wyrobów medycznych.

Tylko w lipcu 2018 roku – pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy – ze świadczeń rehabilitacyjnych na mocy nowych przepisów skorzystało na Opolszczyźnie 200 osób. Koszt tych świadczeń wyniósł 98 885,12 zł.

Do końca ubiegłego roku ze szczególnych uprawnień w rehabilitacji skorzystało 1091 pacjentów. Koszt świadczeń po stronie Opolskiego OW NFZ wyniósł 1 713 064,17 zł.

W styczniu 2019 roku było to 569 pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń rehabilitacyjnych na łączną kwotę 532 046,23 zł.

Na Opolszczyźnie osoby z niepełnosprawnością najczęściej korzystają ze świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej. Od lipca ubiegłego roku do stycznia br. skorzystało z nich 794 pacjentów. Z fizjoterapii domowej skorzystało 209 pacjentów (umowy w przedmiotowym zakresie Oddział kontraktował od września 2018 r.). Najmniej pacjentów skorzystało w okresie od lipca 2018 r. do stycznia 2019 r. ze świadczeń w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych i rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy – po 1, z rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku/oddziale dziennym nie skorzystała żadna osoba.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

W Opolskim Oddziale NFZ od 1 lipca ub. roku zarejestrowano w systemie informatycznym 497 osób z niepełnosprawnością korzystających ze szczególnych uprawnień, 1503 zleceń na wyroby medyczne podlegające refundacji, 1386 osób zarejestrowało zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie.

Źródło: Wydział Organizacyjny